OPERATIVNÍ LEASING SE TĚŠÍ DLOUHÉ TRADICI. JAKÁ JE JEHO HISTORIE?


Historie operativního leasingu


Operativní leasing není žádnou novinkou – naopak, úspěšně funguje více než století. Kde došlo k vzniku operativního leasingu a jak se formoval?

Když se zeptáte historiků na vznik operativního leasingu, odkážou vás až do sumerských říší a do starověkého Říma. Nás však mnohem více zajímá jeho současná podoba, která se zformovala v Americe po 2. světové válce.

Počátky moderního operativního leasingu nalezneme v USA

V Americe se operativní, ale i finanční, leasingy těší dlouhé tradici. Již v 18. století jste si mohli tímto způsobem pronajmout koně, kočár, vlak, ale i telefon společnosti Bell. Co se týče pronájmu vozů, za zlomový považujeme rok 1918, kdy společnost Rent-A-Car Inc. umožnila pronájem automobilů.

Opravdový boom pak nastal po 2. světové válce, kdy vznikl operativní leasing tak, jak ho známe – čili jako dlouhodobý pronájem vozidla s řadou služeb v ceně, kdy majitelem zůstává leasingová společnost.

Operativní leasing se v 70. letech 19. století přesouvá i do Evropy

Díky tomu, že operativní leasing je výhodný jak pro nájemce, tak pro pronajímatele, jeho obliba rostla raketovým tempem. Jen za 20 let na trhu vydělaly leasingové společnosti v USA více než 1 miliardu dolarů.

První evropské leasingové společnosti na sebe nenechaly čekat. K založení Deutsche Lising GMBH došlo v roce 1962 a další společnosti následovaly. I u nás obliba operativního leasingu vzrůstala, ke skokovém nárůstu došlo zejména po vstupu do EU.

Operativní leasing byl u nás výsadou firem. Dnes si jeho výhody užijete i vy

Operativní leasing je prověřený více než 100 lety fungování v USA, kde se stal jedním z nejoblíbenějších cest k získání nového vozu. Vše nasvědčuje tomu, že Evropu čeká podobný vývoj. V České republice byly dříve vozy na operativní leasing pouze doménou firem. Dnes však může smlouvu o operativním leasingu uzavřít kdokoliv, třeba i vy.